دکتر بهروز وارث

دکتر بهروز وارث

دکتر بهروز وارث

متخصص: پوست و مو

حوزه تخصصی: بیماری های پوستی و مو، زیبایی پوست

محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز