کاشت مو VIP

کاشت مو VIP

جهت رفاه هرچه بیشتر حال متقاضیان کاشت مویی که ساکن شیراز نیستند محل اقامت، ترانسفر به مرکز و داروهای بعد از عمل رایگان ارائه می گردد.

                                                                                                    36328388 071 - 09029177799