ساعت های مراجعه

ساعت های مراجعه
شنبه تا پنج شنبه  8:00 صبح تا  12:00ظهر و 4:00 عصر تا 8:00 شب(عصرها با هماهنگی قبلی)
تعطیلات رسمی کلینیک تعطیل می باشد.