تاریخچه کاشت مو

تاریخچه کاشت مو

تاریخچه کاشت مو:

پیوند موی طبیعی با پایان نامه آقای دکتر دیفن باخ در آلمان در سال ۱۸۲۲ با موضوع پیوند مو در حیوانات شروع شد. در دهه ۱۹۵۰ پزشکان ژاپنی برای نخستین بار شروع به برداشت مو و کاشت مو در نواحی طاسی نمودند. در سال ۱۹۵۹ دکتر نورمن تریخ متخصص پوست آمریکایی اولین بار برای رفع طاسی مردانه تکنیک برداشت مو از پشت سر و پیوند آن در نواحی طاسی جلو سر را توضیح داد.وی اولین کسی بود که پیوند مو را برای رفع طاسی مردانه انجام داد و ایشان را پدر پیوند موی طبیعی می‌دانند. کاشت موی طبیعی در ابتدا با استفاده از گرافت های درشت ۴تا۵ میلی متری انجام می شد که این گرافت ها پس از درآمدن ،نمای عروسکی بسیار زشتی ایجاد می‌کرد.

با پیشرفت علم پزشکی متخصصین پوست از گرافت های کوچکتری به نام مینی گرافت و سپس میکروگرافت استفاده کردند که نتایج کاشت مو بسیار عالی شده است.