ریزش مو

ریزش مو

ریزش مو:

ریزش موی مردانه یا آلوپسی آنروژیک که شایع‌ترین نوع طاسی می باشد همان طاسی یا الگوی مردانه است که برحسب طبقه بندی جهانی میلتون و نوروود به هفت نوع ریزش مو از درجات خفیف تا شدید تقسیم می شود و ناشی از تاثیرات هورمونهای آندروژنی برگیرنده آنها روی فولیکول های مو می باشد. در صورت وجود زمینی ژنتیک این ریزش شدیدتر خواهد بود و با شروع بلوغ و افزایش ترشح هورمون های مردانه این ریزش شروع می شود.این هورمون ها سبب نازک شدن تارهای مو در مرحله اولیه شده و سپس باعث از دست دادن موها و تا سی از درجات خفیف تا شدید با گذشت زمان می شود. بیشترین موهای تحت تاثیر این هورمون ها قسمت جلوی سر تا عقب بالای سر می باشد. خوشبختانه موهای قسمت پشت سر و بالای گوش ها نسبت به هورمونها نسبتاً مقاوم هستند،که اصطلاحاً بانک‌مو نامیده می‌شود و دچار ریزش نمی شود و بهترین محل جهت برداشت موها برای کاشت مو هستند.