درمان جای اسکار با لیزر

درمان جای اسکار با لیزر

نکاتی که باید در درمان اسکار جوش (آکنه) با لیزر به آن توجه کرد :

نکته اول:

نکته ای که در درمان لیزری بیماران مبتلا به اسکارهای ناشی از آکنه می بایست موردنظر قرارگیرد این است که درصورت مصرف داروی ایزوترتینوئین (روآکوتان یا دکوتان)درمان لیزری را بایدحداقل تا6 ماه الی یک سال پس ازقطع مصرف این داروها به تعویق انداخت، چون در این افراد ترمیم زخم های آکنه به دلیل اثر داروی ایزوترتینوئین به کندی رخ میهد و باید فرصت کافی برای بازگشت توانایی بازسازی پوست داده شود.

 

نکته دوم :

نکته مهم که درانتها باید به آن اشاره کرد این است که گاهی مداخله ی افراد غیرمتخصص وبی تجربه درتلاش برای از بین بردن اسکارهای آکنه منجر به نتایج ناگوار و گاهی فاجعه آمیز میگردد. استفاده از مواد سوزاننده ای از قبیل اسیدهای گوناگون که گاهی برای از بین بردن اسکار جوش (آکنه) توسط افراد بی تجربه به کار می رود می تواند خود سبب سوختگی و تشدید ضایعه ی اسکار گردد. برداشتن اسکارهاآکنه با جراحی در صورتی که توسط افراد غیرمتخصص و بدون رعایت شرایط لازم انجام گردد، میتواند در بدتر شدن وضعیت اسکار جوش (آکنه) مؤثر باشد.