بایدهای بعد از بوتاکس

بایدهای بعد از بوتاکس

بعد از تزریق بوتاکس چه کارهایی باید انجام داد؟

مهم‌ترین اقدام بعد از تزریق بوتاکس ، کار بسیار ساده‌ای است؛ نشستن و استراحت کردنپس از تزریق بوتاکس فعالیت شدید انجام ندهید؛ چهار یا پنج ساعت در حالت نشسته استراحت کنید (بهتر است دراز نکشید). بعد از تزریق بوتاکس، می‌توان با کمک عضلات صورت، به رساندن مواد تزریق شده به محل مورد نظر، کمک کرد. با دادن حالت ملایم اخم، خنده و غیره به چهره، این تمرین‌ها را انجام دهید برای پیشگیری از تورم و کبودی، می‌توان از کیسه یخ بعد از تزریق بوتاکس استفاده کرد. افرادی که مستعد کبودی هستند، می‌توانند به تجویز پزشک از قرص آرنیکا برای جلوگیری از کبودی استفاده کنند. مصرف این قرص را از یک روز قبل از تزریق بوتاکس شروع کنید و به مدت پنج روز بعد از تزریق بوتاکس ادامه دهید.